İK ÖZLÜK DOSYASI VE RAPORLAMA EĞİTİMLERİ

SÖZLEŞMELER VE ZORUNLU KURULLAR EĞİTİMİ
25 Nisan 2017
DEVLET TEŞVİKLERİ-SGK-İŞKUR UYGULAMALARI
27 Nisan 2017

İK ÖZLÜK DOSYASI VE RAPORLAMA EĞİTİMLERİ

İK ÖZLÜK DOSYASI VE RAPORLAMA EĞİTİMLERİ

AMAÇ

Bir çalışanın işe giriş ve çıkışına kadar tüm bilgilerinin 4857 sayılı iş kanuna göre belirli bir düzene göre kayıt altında tutulmasıdır. Tüm geri bildirimler ışığında; Çalışma saatleri -mesai saatleri – izinler ve devamsızlıklar -iş kazası ve meslek hastalıkları-personel devir oranları ve işçi maliyetleri konularında tüm rapor ve grafiker ışığından birbirlerine olan etkileri saptanması amaçlanmaktadır.

KAZANIMLAR

İş kanunu kapsamında  iç ve dış teftişler için gerekli hazırlıklar öncesi tüm bilgiler  edinilmiş olacaktır. Eksiksiz ve sıkıntısız raporlama ve dosya hazırlama işlemleri yürütülmüş olacaktır.

KİMLER KATILMALIDIR

İnsan kaynakları departmanı çalışanları ve insan kaynaklarında kariyer hedefleyen kişiler ve yeni mezunlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

·         Özlük dosyası ve yasal dayanağı.

·         Özlük dosyası içeriği

·         Olmazsa olmaz hususlar

·         İş müfettişlerince yapılan teftişe hazırlık.

·         Çalışma ve mesai saatleri raporlanması.

·         İzinler ve devamsızlıklar raporlanması

·         Personel devir durumları raporlanması

·         İşçi maliyetleri raporlanması

·         Tüm raporların birbirleri ile ilişkisi ve grafik çözümleri

SERTİFİKA VE KATILIMCI BELGESİ:

PROGRAMA %70 ORANINDA KATILIM SAĞLAYAN KİŞİLERE KATILIMCI BELGESİ VERİLECEKTİR.

PROGRAM SONUNDA YAPILACAK SINAVDA BAŞARILAN OLAN KİŞİLERE PAKEL DANIŞMANLIK ONAYLI İK ÖZLÜK DOSYASI VE RAPORLAMA EĞİTİMİ SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.

EĞİTİM SÜRESİ VE EĞİTMENLER

1 GÜN .  10:00-16:00

ONUR PAKEL

ÖZLEM ÜNAL

KEREM ATA

Comments are closed.