bordrolama-ozluk-isleri-ust

Bordrolama ve Özlük İşleri Hizmetleri


Bordrolama ve özlük işleri hizmetimiz, müşterilerimizin, karmaşık ve katma değeri olmayan bu süreçlerini, işgücü harcamaksızın mükemmel hale getirmek ve ana faaliyetlerine odaklanmaları için iyi bir araçtır. Aynı zamanda bu hizmetimizle, müşterilerimiz, donanım ve sistem oluşturma maliyetlerini ortadan kaldırmakta, ücret hesaplama işlemlerinin yapılması sırasında doğabilecek risklerden kurtulmaktadırlar.

Bordrolama ve özlük işleri hizmetleri konusunda sunduğumuz temel bazı servisler şu şekildedir:

 • Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin işyeri açılış ve/veya kapanış işlemlerinin yapılması
 • Yıllık Personel Bütçesinin hazırlanması
 • İşe giriş evrakları hazırlanması ve evrakların düzenlenmesi
 • Özlük ve çalışma bilgileri işlemleri (Müşterimiz için değerlendirmeye konu olabilecek diğer bilgilerin müşterimiz olan şirketin kullanımına hazır biçimde tutulması ve güncellenmesi)
 • Bordro hazırlama
 • Bordroya ilişkin her türlü resmi hesaplama, raporlama ve bildirge
 • Maaş Ödemelerine ilişkin Banka İşlemleri
 • Prim, avans, icra vb. süreçlerin takibi
 • Ücret bordrolarının müşteriye ve çalışanlara iletilmesi (e-mail yoluyla ya da kapalı zarfla)
 • Bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması
 • Yıllık İzin Bakiyesinin Takibi ve Raporlanması (yıllık izin defterlerinin tutulması)
 • İşçi ve işverenin fesih evraklarının düzenlenmesi
 • Tazminat ve ihbar bordroları
bordrolama-ozluk-isleri-alt
 • Resmî kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması (SSK bildirgeleri, Gelir vergisi (stopaj) beyannameleri, Eksik gün bildirimi işlemleri, Türkiye İş Kurumu aylık işgücü çizelgesi işlemleri vb.)
 • Aylık bordro tutarlarının; maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması.
 • İş Kanunu ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi
 • Müşteri çalışanlarına bordroları ve hesaplamaları ile ilgili online ve/veya yerinde danışman hizmeti verilmesi.

Sunmakta olduğumuz bu servisler müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda genişletilebilmektedir.

Yerinde tam veya yarı zamanlı hizmetlerimiz için lütfen “Dış Kaynak Kullanımı (Alt İşverenlik)” hizmetimizi inceleyiniz.