endustri-calisma-iliskileri-danismanlik-ust

Endüstri & Çalışma İlişkileri Danışmanlığı


13 yıllık tecrübemizle, Firmalarda İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı kapsamında kazandırdığımız Endüstri İlişkileri Yönetim modeli sayesinde emekle sermayenin yani iş gören ile işverenin kurum kültürlerine paralel olarak stratejik ortak hedefler doğrultusunda birlikteliğini sağlamada tetikleyici unsurları oluşturuyoruz.

Bu sayede orta ve uzun vadede paylaşımcı, çözüm odaklı, adalet eksenli bir Endüstri İlişkisi çizgisinde emekle sermayenin ortak hedefler için birlikte çaba harcamalarını, karşılıklı değil aynı tarafta olmalarını sağlayacak yönetim modeli geliştiriyoruz.

Kısa ve uzun vadede ise sendikal ilişkileri ve toplu iş sözleşmelerini ve tüm endüstri ilişkilerini işletme için yeniden dizayn ettiğimiz ya da sıfırdan oluşturduğumuz yönetim modeli kapsamında tarafların birbiriyle pazarlığını; tarafların birbirine tahammülü, tarafların birbirini ikna süreçleri olarak değil “ortak çıkarlar ve ortak hedefler için birlikte ikna olma” süreçlerine dönüştürüyoruz.

Gerek İnsan Kaynakları Departmanı içerisinde kurulacak (ya da yeniden yapılanacak) ekiple gerek danışman ve uzmanlarımızın sürekli kuracağı temaslarla bu ilişkinin bozulmasına, yıpranmasına ve bunun sonucu olarak da birlikteliğin bozulmasına engel olacak, önleyici ve düzenleyici çalışmaları birlikte geliştiriyoruz.