alt-isverenlik-ust

Dış Kaynak Kullanımı (Alt İşverenlik)


Firmaların asli işleri dışında kalan ve/veya özel uzmanlık gerektiren işleri için dış kaynak kullanmaları, faaliyet gösterdikleri sektöre odaklanmalarını, zaman ve maliyet avantajı yaratarak rekabette bir adım öne geçmelerini sağlayacaktır.

Bu bağlamda, uzmanlık gerektiren hizmetlerimizi tam veya yarı zamanlı olarak işletmelerin bünyesinde de servis etmekteyiz.

Pakel Danışmanlık, müşterimizin işyerinde, alt işveren işyeri açılışı yaparak, aşağıdaki hizmetleri tecrübeli ve uzman kadromuz ile sağlamaktadır.

  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Bordrolama ve Özlük İşleri
alt-isverenlik-alt