İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ KANUNU EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI
25 Nisan 2017

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

bordrolama-ozluk-isleri-alt-2

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları; İşletmelerin günümüz dünyasında hizmet verme ,üretim , kar elde etme hedeflerine ulaşmak için kullanmak zorunda olduğu kaynağı yani insanı ifade eder.İnsan Kaynakları yönetimi bir işletme en üst kademe ki yöneticilerden en alt kademedeki işçiye kadar organizasyon bünyesinden bulunan  tüm çalışanları kapsar.İnsan kaynaklarının amacı ; İşletme de bulunan insan ve finansal kaynakları en iyi şekilde kullanarak şirketin amaçları doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmaktır.İşletme de ekonomik kaynaklar ne kadar yeterli olursa olsun ; gerekli yeterlilikte ve etkinlikte insan kaynakları bulunmuyorsa başarı olasılığı oldukça düşük olacaktır.İşletme aidiyeti olmayan , tatminsiz ,mutsuz ,güvensiz bir iş gücü ile verimlilik ve iş kalitesi hedeflerine ulaşmak güç olacaktır.İşletmelerde kaliteli bir insan kaynakları yönetimi kurmak sürdürülebilir , sürekli iyileşme yolunda hedeflere ulaşmak için olmazsa olmaz bir gerçektir.

İşletmenin insan kaynakları departmanlarında genellikle aşağıdaki başlıklarla organizasyon oluşturulur.

 

·         İş Analizi ve İş Dizaynı

·         İnsan Kaynakları Planlaması ve Çalışan Seçimi

·         Eğitim ve Geliştirme

·         Performans Değerlendirme

·         Kariyer Geliştirme

·         İş Değerleme

·         Ücret Yönetimi

·         İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı

 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

AMAÇ

İşletmeler de mevcut İnsan kaynaklarının tüm aşamalarıyla ilgili süreçlerini iyileştirmek,  

Zamanla değişen ve revize olan insan kaynakları politikalarını ve bilgileri güncellemek; halihazırda çalışan ya da insan kaynakları departmanında çalışma hedefi olan kişileri İnsan kaynakları yönetimine hazırlamak.

KAZANIMLAR

Eğitim süresince ;  İnsan Kaynakları nedir neden önemlidir ; mükemmele yakın  İK modeli nasıl oluşur  nelere dikkat edilmelidir ,  organizasyon ya da personele nasıl yaklaşılır  insan kaynakları nasıl yönetilir sorularına cevaplar bulunacaktır.   İnsan kaynakları personeli  olmak için gerekli tüm bilgiler verilecektir.

KİMLER KATILMALIDIR ?

Mevcut işletmesinde İnsan kaynakları departmanında çalışan ; insan kaynakları bilgilerini geliştirmek ve güncellemek isteyen çalışanlar.

İnsan kaynakları departmanına geçiş yapma kariyer hedefi olan  diğer bölüm personelleri.

İnsan Kaynakları alanında kariyer hedefleyen yeni mezun kişiler.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

·         İNSAN KAYNAĞI DOĞUŞU VE GELİŞİM SÜRECİ

·         İNSAN KAYNAKLARI NEDEN ÖNEMLİDİR?

·         PERSONEL YÖNETİMİ -İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KARŞILAŞTIRMASI.

·         İK ÖRGÜT YAPISI

·         İK POLİTİKASI VE PLANLAMA SÜRECİ:MİSYON -VİZYON

·         BÜTÜNLEŞİK İK MODELİ

·         iŞ ANALİZİ-İŞ DİZAYNI-İŞ DEĞERLEME İŞLEMLERİ

·         PERFORMANS DEĞERLEMDİRME SÜRECİ

·         İK DA SEÇME -YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

·         İŞ ALIM VE İŞTEN AYRILMA MÜLAKAT SÜREÇLERİ

·         ORYANTASYON SÜRECİ

·         EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZLERİ -ÖLÇME DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

·         ÇALIŞAN MOTİVASYONU

·         KARİYER PLANLAMA

·         BORDRO VE BORDRO UYGULAMALARI

·         İŞ KANUNU VE UYGULAMALARI

·         İŞ SÖZLEŞMESİ,TAZMİNATLAR, İŞSİZLİK SİGORTASI, ÜCRET GARANTİ FONU,

·         5510 SSK KANUNU VE İŞKUR UYGULAMALARI

·         İŞKUR İEP VE TÜM TEŞVİKLER BİLGİLENDİRMESİ.

 

SERTİFİKA VE KATILIMCI BELGESİ :

PROGRAMA %70 ORANINDA KATILIM SAĞLAYAN KİŞİLERE KATILIMCI BELGESİ VERİLECEKTİR.

PROGRAM SONUNDA YAPILACAK SINAVDA BAŞARILAN OLAN KİŞİLERE PAKEL DANIŞMANLIK ONAYLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.

EĞİTİM SÜRESİ VE EĞİTMENLERİMİZ

3 GÜN  21 SAAT

ONUR PAKEL

ÖZLEM ÜNAL

KEREM ATA

              

 

Comments are closed.