TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

DEVLET TEŞVİKLERİ-SGK-İŞKUR UYGULAMALARI
27 Nisan 2017

TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

Pakel danışmanlık olarak amacımız işletmelere ;

 İşletme de çalışan tüm personelin ve yeni istihdam edilecek personelin devletin istihdam artırmak ve  mesleki ve teknik belgelendirmelerde sgk prim  indirimine gittiği tüm alanlarda güncel  uygulamaları takip edip olabilecek en maksimum kazancı sağlamaktır.

Yapılacak çalışmalar ;

1.       İŞKUR İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI DESTEĞİ :

 PROGRAMIN AMACI : İş başı eğitim programının amacı nitelikli iş gücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve iş alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktadır.

 İŞVERENE FAYDALARI

·         İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ,ve deneyim kazanmalarını gözlemleme,

·         Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçilerini  yetiştirme

·         Program süresince katılımcı giderleri ( günlük 54 tl olmak üzere  hafta da 6 ayda 26 gün olması durumunda aylık 1404 tl ) işkur tarafından karşılanmaktadır.

·         Tüm katılımcılara GSS ve Meslek Hastalığı kaza sigortası sgk tarafından yapılmaktadır.

·         Program süresince katılımcılara yapılan ek ödemeler ( yol-yemek-yardımlar vs)  vergi matrağından düşürülüyor.

·         Toplamda İşverene kurs süresince 2000-2500 tl arası bir işçi maliyetinden kurtulma imkanı sağlıyor.

·         Katılımcı belgeleri mesleki yeterlilikte kullanılabiliyor.

·         Program sonunda katılımcıları istihdam ederek SGK İşveren payındaki indirimlerden 6-48 ay arası faydalanabilirler. ( 6645 sayılı İEP TEŞVİK KANUNU  )

 HANGİ İŞLETMELER FAYDALANABİLİR ?

·         En az 2 çalışanı olan özel sektör işletmeleri sgk lı çalışan sayısına göre %10-%30 oranında yeni katılımcıdan faydalanabilirler.

 ·         İş başı eğitim programı mevzuatı ve yönetmelikleri dikkatli incelenip uygulanması gereken bir programdır .Uygulama da aksaklık yaşanmaması – maddi zarara uğranılmaması ve programdan faydalanmada yoksunluk yaşanmaması için konusunda uzman kişilerle program yürütülmelidir.

 ·         Pakel danışmanlık olarak ;

 Program başlangıç öncesi -program süresince  ve sonunda sunulacak tüm belgeler , işkur ile yazışmalar ; program sorumlularının ve katılımcıların bilgilendirilmeleri, Tüm sözleşmelerin hazırlanması , Aylık puantajların sisteme girilmesi , günlük -haftalık ve aylık yapılacak işlemlerin sorunsuz bir şekilde usulüne uygun şekilde yürütülmesi , uygun eğitim mesleği belirlenmesi ,  tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta programın uygulama esasları ve kazanımları , mesleki yeterlilik çalışmalarının yapılması ve tüm konularda programı sorunsuz yürütme konusunda garantili  danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

2.       SGK PRİM TEŞVİĞİ DESTEĞİ

SGK tarafından çeşitli uygulama ve şekillerde firmalara pirim teşvikleri uygulanmaktadır. Farklı tarihlerde, farklı başlıklarda, farklı uygulama ve şartlarda teşvikler bulunmaktadır. Tüm bu teşvikler, kanun -yönetmelik ve mevzuatları uzman çalışanlar tarafından dikkatli incelenmeli ve uygulanmalıdır.

1-      %5 ORANINDA PRİM TEŞVİĞİ: (5510 sayılı kanun)

 ·         SGK Prim borcu, sigortasız işçi çalıştırma cezası ve İdari para cezası borcu olamayan tüm işletmelere uygulanır.

 2-      6111 SAYILI %1OO LÜK PRİM TEŞVİĞİ: (4447 SAYILI KANUN)

 ·         6 Aydır İşsiz Olan Ve Son 6 Ayın İşçi Sayısına İlave Olan 18-29 Yaş Aralığında Erkek Ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalı İstihdam eden tüm işletmelere çeşitli şartlara göre 6-54 ay arası uygulanabilir.

 3-      687 SAYILI KHK İLE İLAVE İSTİHDAM TEŞVİĞİ: (SGK PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ) ( 687 sayılı khk )

 ·         Sgk borcu ve cezası olmayan tüm işletmelere; Aralık 2016 sgk lı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek her personel için 31.12.2017 tarihine kadar 666 tl sgk prim desteği ayrıca gelir ve damga vergisi indirimi uygulanacaktır.

 4-      ENGELLİ İŞÇİ İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK🙁 4857 SAYILI KANUN)

 ·         Özel işletmelerde %3 lük engelli çalıştırma durumunda %100 olarak, kontenjan fazlası engelli çalıştırma içinse %50 oranında prim desteğinden faydalanılabilir.

 5-      10’DAN FAZLA ÇALIŞANI BULUNAN ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNİN YARARLANABİLECEĞİ SGK TEŞVİĞİ: (6645 sayılı KANUN)

 ·         6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10’dan fazla çalışanı bulunan işyerlerinde 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemiş ise işsizlik sigortası işveren payı 3 yıl süre ile %1 oranında uygulanır.

 6-      AR-GE SGK PRİM TEŞVİĞİ:( 5746 sayılı KANUN)

·         Sigortasız işçi çalıştırma cezası olmayan ve bünyesinde bulunan işletmelere AR-GE personelinin %10 una işveren sgk payının %50 oranında indirim uygulanır.

 7-       İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI BİTİRMİŞ PERSONELİ İŞE ALMA TEŞVİĞİ: (6645 sayılı KANUN)

 ·         İşkur tarafından düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarını biteren kişileri bir önceki takvim yılı SGK lı çalışan sayısına ilave olarak işe alan İşletmelere sektörlerine göre 30-42 ay arası Sgk İşveren payı indirimi sağlanır.

  8-      İŞSİZLİK MAAŞI ALANIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN TEŞVİK: (4447 SAYILI KANUN)

 ·         İşletmenin son 6 aylık Sgk lı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek İşsizlik ödeneği alan personellere yönelik işçi ve işveren hissesinin tamamı için prim desteğinden faydalanılabilir.

 9-      SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİĞİ:(6704 SAYILI KANUN)

 ·         Belirli şartlara göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda yardım alanların ikamet ettiği hanede yaşayan kişileri bir önceki yıl sgk lı çalışan sayısına ilave olarak istihdam eden işletmeler 1 yıl boyunca sgk işveren payı prim desteğinden %100 oranında faydalanabilir.

 10-   KORUMALI İŞYERİNDE ENGELLİ ÇALIŞTIRAN İŞYERİNE ÜCRET DESTEĞİ:

 ·         Korumalı işyerleri kapsamında olan (

·          en az %75 engelli çalıştıran işletmeler ) 2016 yılına göre engelli personel başına 543 .90 tl destekden faydalanılabilir.

 11-   EŞİNİ KENDİ İŞ YERİNDE ÇALIŞTIRANA YÖNELİK TEŞVİK: (6111 SAYILI KANUN)

 ·         Eşini kendi iş yerinde çalıştıran işletmeler  6111 Sayılı kanuna göre ortalama sgk lı çalışan sayısına ilave olarak işe alınan eşlere yönelik 24 -54 ay arasında sgk işveren payının tamamından faydalanabilir.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.